ATELIERE

duminică, 8 octombrie 2017

 Proiectul de tineret Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri este o inițiativă a Asociației pentru Incluziune si Dezvoltare Sociala Cheile Oltețului - A.I.D.S. membra a Fundației Județene pentru Tineret Gorj - FJTG membra a Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T. in parteneriat cu organizațiile membre FJTG:

‚‚ Scopul proiectului de tineret urmărește creșterea accesului și gradului de participare activa la viața comunității a tinerilor promovând patrimoniul material al Municipiului Târgu-Jiu prin intermediul realizării produselor/lucrărilor in domeniul artelor vizuale (având o tematica de punere in valoare a operelor sculptorului Constantin Brâncuși), concepute cu abordări inovative de tinerii din Grupul de Arte Locale si Inițiative Libere prin Educație si Incluziune - G.A.L.I.L.E.I. astfel:
încurajând / asigurând oportunități de afirmare & exprimare cultural-artistica in domeniul artelor vizuale 
stimulând creativitatea / inovarea & performanța producției cultural-artistice in domeniul artelor vizuale 
prin sprijinirea implicării active si directe a tinerilor in domeniul cultural-artistic artelor vizuale creative/recreative (teatrul, literatura, editarea de carte, producție de film si fotografie, industria muzicală, sculptura, pictura etc.)

Viziune –  Proiectul de tineret aspira sa devina un model de buna practica cu un flux de dezvoltare continua a producției cultural-artistice in domeniul artelor vizuale precum si o sinergie de noi idei de proiecte in domeniul artelor vizuale creative/recreative, implementând următoarele principale activități din structura proiectului cultural:  

• ATELIERE DE INIȚIERE si pregătire - Organizarea a 6 sesiuni de capacitare (concepute pentru a explica, facilita si îndruma in tehnici si concepte despre producție artistica domeniu*) in scopul susținerii active si a Grupului de Arte Locale si Inițiative Libere prin Educație si Incluziune - G.A.L.I.L.E.I., de către experți profesioniști in domeniul artelor vizuale; 

• ATELIERE DE CREAȚIE care vor genera realizarea produselor/lucrărilor in domeniul artelor vizuale, angrenând un număr foarte mare de public promovând cu succes acțiunea/demersul cultural-artistic in domeniul artelor vizuale; 

• CARAVANA @rte ETAPA DE PREGĂTIRE a Galeriei concurs @rte prin organizarea unei Sesiuni de informare @rte, sub îndrumarea experților profesioniști/specialiști in domeniul artelor vizuale; 

• GALERIA CONCURS @rte rezultat al Atelierelor de creație a produselor/lucrărilor in domeniul artelor vizuale; 

• Campania de promovare/vizibilitate Media&Online, susținută prin intermediul dezvoltării Platformei web@rte, Campanie completata de multiplicarea materialelor de promovare tipărite;

Toate aceste activități care alcătuiesc proiectul cultural sunt concepute pentru promovarea valorilor culturale in domeniul producției cultural-artistice din comunitățile țintă in scopul susținerii active si permanente a tinerilor in domeniul artelor vizuale sub îndrumarea persoanelor resursa experți profesioniști in domeniul artelor vizuale, aceștia vor sprijini in mod direct tinerii din Grupul de Arte Locale si Inițiative Libere prin Educație si Incluziune - G.A.L.I.L.E.I.;

Tinerii interesați pentru a deveni membrii din Grupul de Arte Locale si Inițiative Libere prin Educație si Incluziune - G.A.L.I.L.E.I. vor trebui sa îndeplinească următoarele condiții:
ü  Sa aibă vârsta intre 14 si 35 ani;
ü  Sa aibă domiciliul in Municipiului Târgu-Jiu;
ü  Sa fie pasionați de domeniul artelor vizuale (teatrul, literatura, editarea de carte, producție de film si fotografie, industria muzicală, sculptura, pictura etc.);
ü   Sa își dorească sa promovezi operele sculptorului Constantin Brâncuși;

Daca tinerii îndeplinesc aceste condiții simple atunci sunt invitați sa se alăture proiectului de tineret Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri

Pentru ca tinerii sa poată sa se înscrie in cadrul proiectului de tineret, aceștia trebuie sa  contacteze Asociația pentru Incluziune si Dezvoltare Sociala Cheile Oltețului - A.I.D.S:
Ø  E-mail A.I.D.S: - aidsgorj@gmail.com / Telefon A.I.D.S: -  0766575946
Ø  Pagina web Facebook oficiala A.I.D.S - https://www.facebook.com/AIDSGJ/
Ø  In cadrul celor 2 pagini se regăsește un  FORMULAR DE INSCRIERE pentru înscrieri: https://goo.gl/forms/s7JkOGKUiwSNFw0J2


Aids v1 Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri

Pliant Aids V1 Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri

Aids Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri

Afis Aids Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri

Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri

Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri